hotelkremesnik.cz

cíl Vašich poutí...

otevírací doba hotelu

 

po-čt 10:00   20:00
pá-so:

10:00

-

21:00

neděle:

10:00

-

19:00

Kontakt

Křemešník 4
Nový Rychnov
393 01 Pelhřimov

restaurace: +420 565 303 430
recepce: +420 565 303 431
tel. mobil: +420 603 978 227
email: recepce(@)hotelkremesnik.cz

Manager hotelu:

Ing. Magda Vaňková

Mapa

Hotel se nachází na kopci se stejným názvem, 9 km od Pelhřimova směrem na Nový Rychnov.

mapy.cz

Velikonoce na Křemešníku

ještě máme pro Vás volné pokoje.

K dispozici lanový park, dětské outdoorové centrum, naučná stezka Křemešník se stopovacím kvízem, rozhledna Pípalka.

Můžete využít voucher Prožij Pelhřimov


Na Křemešníku se určitě nebudete nudit

velikonoce Kremesnik

 

Tento reklamační řád upravuje vztahy a podmínky, které vznikají z titulu odpovědnosti za nedostatky poskytovaných služeb resp. nedostatky podávaného zboží ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 250/2007 CFU

Právo na reklamaci

Pokud spotřebitel zjistí, že prodané zboží, jídlo a nápoje nebo poskytnuté ubytovací a s nimi související doplňkové služby mají chybu, má právo tyto vady reklamovat. Chyby jakosti jídel a nápojů určených k okamžité spotřebě reklamuje spotřebitel konzumace přímo u obsluhujícího pracovníka. Pokud se chyby jídel a nápojů týkají množství a hmotnosti, musí se reklamovat před zahájením konzumace. Reklamaci z důvodu kvality a teploty jídel a nápojů musí spotřebitel uplatnit ihned po ochutnání. V případě výskytu chyby na zakoupeném nepotravinářském zboží uplatní spotřebitel právo na reklamaci v záruční době. V případě výskytu nedostatků poskytnutí ubytovací resp. doplňkové služby uplatní spotřebitel právo na reklamaci bez zbytečného odkladu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká. Spotřebitel při uplatňování reklamace předloží doklad o zaplacení služeb, jejichž chyby reklamuje.

Odpovědnost hotelu

Při uplatnění reklamace spotřebitele odpovědný pracovník hotelu po odborném posouzení rozhodne o reklamaci ihned. Pokud není možné o reklamaci rozhodnout ihned nebo je reklamace neopodstatněná, sepíše se záznam o reklamaci. Záznam musí obsahovat přesné označení služby, čas kdy byla poskytnuta, vyskytujících chyby a požadavek, jak má být reklamace vyřízena. Kopii záznamu obdrží spotřebitel.

Vyřízení reklamace včetně času na odborně posouzení vady nesmí trvat déle než 30 dní.

Pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo u soudu.

Vyřízení reklamace

1.Stravovací služby

Spotřebitel má právo požadovat výměnu nebo vrácení zaplacené ceny. Chyby jídel a nápojů se považují za neodstranitelné.

2.Ubytovací, doplňkové služby

Pokud není možné chyby technické povahy odstranit a pokud hotel nemůže poskytnout spotřebiteli náhradní služby (chyby hotelového pokoje, chyby doplňkových služeb) má spotřebitel právo na

– Primární slevu z ceny

– Zrušení smlouvy zpravidla před přenocováním a na vrácení peněz, pokud byly služby uhrazené předem.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Spotřebitel uplatní právo k reklamaci bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději však do doby uplatnění záruční lhůty.

3.Záruční doba:

– Potravinářské zboží – 8 dní

– Nepotravinářské zboží a služby – 24 měsíců

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 02.2018