Naučná stezka kopíruje z velké části přírodní rezervaci Křemešník. Jednotlivá zastavení s infocedulemi vás seznámí z přírodou Křemešnicka. Trasa je vhodná i pro malé děti a méně pohyblivé - dlouhá cca 3 kilometry. Začíná na Křemešnickém kopci, takže ideální na procházku k vytrávení  po obědě v hotelové restauraci.

 

Popis jednotlivých zastavení

č.1 -097 Lesní statek královského města Pelhřimov - historie hospodaření v lesích.
č.2 - Les obecně, funkce stromů v přírodě, zákl. rozdělení dřevin, nejdůležitější dřeviny s vyobrazením.
č.3 - Přírodní rezervace Křemešník, její popis a zajímavosti.
č.4 - Houby, jejich výskyt a historie sběru lesních plodin na Vysočině.
- Vyhlídka - panorama s reliéfem krajiny.
č.5 - Kulturní památky - kaplička Nejsvětější Trojice, "Zázračná studánka", Křížová cesta a poustevna.
č.6 - Ptáci - jejich význam v přírodě, druhy vyskytující se na Křemešníku s vyobrazením. Ukázky historického označení hranic majetku.
č.7 - Kulturní památky - kostel Nejsvětější Trojice, ambity, "Větrný zámek". Škody na lesních porostech.
č.8 - Zvěř - zákl. druhy vyskytující se na Křemešníku, historie lovu zvěře na Pelhřimovsku.
č.9 - Myslivna Korce. Hospodářské a ekonomické zajištění lesního personálu.
č.10 - Stříbrná studánka. Ivaniny rybníčky - přírodní památka, lokalita s hojným výskytem obojživelníků.

 

Naučnou stezku vybudovala Městská správa lesů Pelhřimova. Podrobnosti o stezce zde na Středisku ekologické výchovy Mravenec.